Ledarskribent Dagens Arena, tidigare rektor Rinkeby-Kista

Vesna Prekopic

"Jakten på den jämlika skolan"

Bakgrund: Har jobbat inom skolans värld sedan år 2000, som gymnasielärare, arbetslagsledare, projektledare och utvecklingsledare på utbildningsförvaltningen samt som biträdande rektor och rektor. Startade hon upp en ny grundskola i Husby/Kista för Fryshuset och var rektor där under det första läsåret. Utbildad och verksam journalist som debatterar gärna skolfrågor.

Pratar om: Segregation i allmänhet, skolsegregation i synnerhet. Grunden till ett jämlikt samhälle är en jämlik skola. Segregationen försvagar demokratin.

Budskap: ”Det börjar i skolan.”

(Egen bild)