Varför behövs VMP?

 

Demokratin i Sverige firar 100 år. Samtidigt som institutionerna vilar stabilt på ett sekel av demokratiska framsteg där medborgarna numera har alla tänkbara friheter så ökar misstron mot samhället. Demokratin hotas. Varför? Vi måste agera - prata, lyssna och mötas.

 
 
 
 

 
 

Är demokratin hotad?
Demokratin kan tyckas vara lika självklar som att andas. Men de senaste årens auktoritära rörelser i länder nära oss och längre bort har visat att den snabbt kan relativiseras och nedvärderas, hotas till livet kort och gott. Det gäller också här.

En sund oenighet
Demokratin behöver ett aktivt skydd. Men exakt hur skyddet ska se ut behöver vi inte vara eniga om. Det demokratiska samtalet ska spreta, det ska bestå av en kör av olika stämmor. Demokrati kan definieras som en sund oenighet.

Hur ska vi leva tillsammans?
Hur vill vi att vårt samhälle ska fungera i framtiden? Hur ska vi leva tillsammans? 

Om det måste vi prata. Vi kan inte tiga inför risker och utmaningar när allt fler känner oro inför framtiden.

 
 
 
Hedi_Fried_porträttbild.jpg

Hédi Fried

Psykolog, författare, överlevande och initiativtagare till #vimåsteprata

 
 

 
 
Vänj dig aldrig, blunda inte för det obekväma, för tecken som kan förebåda ondska. Höj din röst för rättvisan, fånga ögonblicket när din röst kan ändra på det påbörjade onda och var med och skapa en bättre värld.
 
 

 
 

Hédi Fried | initiativtagare till #vimåsteprata