Varför behövs VMP?

 

Demokratin i Sverige firar 100 år. Vissa menar att demokratin är hotad. Andra att den behöver vitaliseras. Det finns mycket att prata om och göra och mycket engagemang att ta till vara på.

Vi behöver mötas, prata och lyssna på varandra för att gemensamt skapa samhället.

 
 

Är demokratin hotad?
Demokratin kan tyckas vara lika självklar som att andas. Men de senaste årens auktoritära rörelser har visat att den snabbt kan relativiseras och nedvärderas. Samtidigt finns mycket engagemang som stärker det demokratiska samhället!

En sund oenighet
Demokratin behöver ett aktivt skydd. Men exakt hur skyddet ska se ut behöver vi inte vara eniga om. Det demokratiska samtalet ska spreta och bestå av en kör av olika stämmor. Demokrati kan definieras som en sund oenighet.

Hur ska vi leva tillsammans?
Hur vill vi att vårt samhälle ska fungera i framtiden? Hur ska vi leva tillsammans? 

Om det måste vi prata. Vi ska fördjupa samtalet genom att låta våra likheter och olikheter mötas.

 
 
 
Hedi_Fried_porträttbild.jpg

Hédi Fried

Psykolog, författare, överlevande och initiativtagare till #vimåsteprata

 
 

 
 
Vänj dig aldrig, blunda inte för det obekväma, för tecken som kan förebåda ondska. Höj din röst för rättvisan, fånga ögonblicket när din röst kan ändra på det påbörjade onda och var med och
skapa en bättre värld.
 
 

 
 

Hédi Fried | initiativtagare till #vimåsteprata