Förbundsordförande Studieförbundet Vuxenskolan, riksdagsledamot (c)

Ulrika Carlsson

"Folkbildningen bättre än staten på integration"

Pratar om: Engagemanget är gränslöst, exemplen är många. I Värnamo föreläser nyanlända flyktingar för beslutsfattare och andra under SVs rubrik ”Starta Prata”. På flyktingboendet Himle utanför Varberg stöttar SV Helena som driver utbyte över gränserna och i Hultsfred skapar SV mötesplatser mellan asylsökande kvinnor, barn och andra.

Redan i dag satsar Sverige stora resurser på att klara integrationen. Att använda en del av de resurserna på att ge studieförbunden möjlighet att fullt ut verka på exempelvis asylboenden är rätt sätt att rätt använda redan avsatta resurser.

Som folkbildare ser vi i första hand integrationens möjligheter men backar inte för de problem som finns. Där skiljer vi oss från andra krafter i samhället som väljer att enbart fokusera på problemen. Det är inte en framkomlig väg.

(Foto: Thron Ullberg