F.d. kulturborgarråd, folkbildare

Tjia Torpe

"Vi behöver varandra"

Bakgrund: Folkbildare och kulturpolitiker. Aktivist sedan 70-talet i solidaritetsrörelsen och kulturrörelsen, lärare, rektor, skol-och kulturborgarråd, VD och koncernchef i Synskadades företagsgrupp, förbundschef Studiefrämjandet.

Pratar om: Nödvändigheten av nyfikenhet. Kulturen som frigörande kraft. Stad och land, förort och innerstad – vi behöver varandra.

Bra på: Involverande seminarium om demokrati och deltagande

(Egen bild)