dramatiker, regissör, författare, tidigare teaterchef, professor

Suzanne Osten

"Jag har som vuxen gjort motstånd mot åsikten att barn inte 'förstår' eller 'tål' sanning. Alla barn lever i dag i ett slags kaostillstånd – orienteringen om livsmöjligheterna pågår och sanningen är konstens bidrag."

Bakgrund: Filmskapare och kulturpersonlighet sedan nästan 50 år. 

Pratar om: Kultur, barn, skapande, mänskliga rättigheter.

(Egen bild)