Fotograf, föreläsare inom normkreativ bildkommunikation

Stina Gullander

"Icke stereotyp representation"

Bakgrund: Normkreativ fotograf, bildredaktör och föreläsare.

Pratar om: Vikten av bred inkluderande representation av personer i reklam och bild. Hur detta faktisk är en fråga som sträcker sig långt bortom "estetik". Det handlar om allas rätt att få synas och verka på samhällets alla plattformar, på lika grunder och utifrån samma förutsättningar. 

Budskap: "För mig handlar normkritisk visuell kommunikation om byggandet av ett hållbart samhälle. Vem som får synas, var och hur man avbildas handlar om så mycket mer än estetisk fägring:  det är en demokratifråga. För vad händer med din självbild om du aldrig ser bilder du kan identifiera dig med i det offentliga rummet?"

(Egen bild)