Sök medel

Tack vare stöd från Natur & Kulturs fond kan nu studieförbund och folkhögskolor söka medel för att finansiera arvodet till demokratitalare. Denna möjlighet räcker året ut och så länge det finns medel kvar.

 

Kriterium

Maxarvode, enligt författarförbundets rekommendation, 6000 kr, plus resor och boende. Sammanlagt max 10 000 kr.

 

Ansök

Skriv till jonas.joelson@studieforbunden.se. Märk mailet "Ansökan om medel". Berätta kort om upplägget och demokratitalaren i fråga. Efteråt: skicka faktura till faktura@studieforbunden.se.