Historiker, lektor Mänskliga rättigheter, Lunds universitet

Rouzbeh Parsi

"Mänskliga rättigheter och identitet"

Bakgrund: Historiker som skrivit om Iran, även jobbat för EU med frågor som rör mellanöstern, varit med och byggt upp Mänskliga Rättigheter (global historia och politik) som ämne vid Lunds universitet.

Pratar om: ”Nationalism, identitet, rättigheter, multikulturalism”. ”Identitet och gemenskap i en modern demokrati”

(Foto: Johan Bävman)