Journalist, debattör, författare

PO Tidholm

"Därför är landsbygdsfrågan viktigare än du tror”

Bakgrund: Po Tidholm är född och uppvuxen på ett småjordbruk utanför Arbrå i Hälsingland. Författare till bland annat Norrland, programledare för tv-serien Resten av Sverige i SVT, programledare för Norrlandspodden.

Pratar om:  Intresset för landsbygden är större än på många år, särskilt efter Trump och Brexit. Missnöjet måste tas på allvar, utan att uttrycken med nödvändighet bekräftas. Folk måste få prata, bli hörda och sedda – bli tagna på allvar. Politikerna måste tala om den regionala obalansen och formulera sig kring hur landsbygdens framtid ska se ut.

Budskap: “Det finns en tydlig idé för det urbana Sverige men få talar idag om visionerna för framtidens liv i Sveriges landsbygder. Jag hoppas att lokalsamtalen kan stimulera det samtalet. Vi måste hitta en ny medelväg, bortom orimliga tillväxtstrategier och bilderna av de bidragsberoendes ödeland.”

(Egen bild)