Svensk diplomat och politiker

Pierre Schori

"Demokrati i Sverige och världen"

Bakgrund: Pierre Schori är en av Sveriges mest kända politiker och diplomater. Tidigare minister och med lång erfarenhet som FN-ambassadör och FN-sändebud. Han är också debattör, talare och författare till flera böcker med politiska ämnen.

Pratar om: Hans långa tjänstgöring som politiker och diplomat har givit honom en enorm erfarenhet av såväl diplomatins som politikens vardag, både den svenska och den internationella, sedd inifrån.

(Bild från Wikipedia)