Historiker, professor Linné-universitetet

Peter Aronsson

"Den kulturella konstitutionen"

Bakgrund: Professor och rektor vid Linné-universitetet.

Pratar om: Den demokratiska kulturens framväxt. Kulturarvens kraft i samhällsutvecklingen - från 1600-tal till vår egen samtid. 

Budskap: Vi förhåller oss alltid till det förflutna och detta spelar roll för hur vi handlar i dag.

Bra på: Att beskriva hur kunskap, kultur och politik hänger samman.

(Foto: Barometern)