författare, tidigare generaldirektör 

Per Molander

"Ojämlikhetens anatomi"

Bakgrund: Flera decennier som forskare, ämbetsman och rådgivare i Sverige och utomlands (OECD, Världsbanken, IMF). Författare inom politisk filosofi och samhällsbyggnad - Akvedukten vid Zaghouan, Ojämlikhetens anatomi, Condorcets misstag.

Pratar om: Social sammanhållning, demokrati, jämlikhet, moral
Föreläsningsrubriker: ”Varför är alla samhällen ojämlika?”, ”Demokrati eller plutokrati?”, ”Företagens moraliska ansvar”.

(Bild från Weyler förlag)