Styrelseproffs, samhällsaktivist

Olle Wästberg

"Varningslamporna blinkar för demokratin"

Bakgrund: Politiker, publicist och diplomat. Ledde 2014 års demokratiutredning.

Pratar om: Demokratin och friheten i världen som, enligt Freedom House, har minskat för 12:e året i rad. Det har skett utan våld, med gällande lagar. Därför måste vi sätta upp trösklar mot auktoritära åtgärder. När människor inte känner sig lyssnade på vänder de sig ofta bort från demokratin. Därför behövs demokratiska reformer. Varningslamporna blinkar för demokratin.

(Egen bild)