Jurist, skribent i samhällsfrågor, erfarenhet av statlig och kommunal verksamhet

Monika Olin Wikman

"Det offentliga samtalets roll och folkbildningens betydelse."

Bakgrund: Debuterade som författare vid 75 års ålder. Driver äldrefrågor och vill inspirera äldre att fatta pennan.

Pratar om: Folkbildningens roll. Betydelsen av de offentliga institutionernas etik och oväld. Hur ska vi orientera oss i ett nytt medielandskap ? Det offentliga samtalets roll och folkbildningens betydelse. Dessutom samtal om äldre och deras roll i samhället.

(Egen bild)