Förbundssekreterare ABF

Monica Widman Lundmark

"Rätten och skyldigheten att rösta"

Bakgrund: Kommunalråd Skellefteå, Ordförande ABF Och Studieförbunden i samverkan.

Pratar om: Hot mot demokratin. Folkbildning, folkrörelser och demokrati. Rätten och skyldigheten att rösta. Om folkbildningens roll i mottagandet av nyanlända.

(Bild från Studieförbunden)