Välfärdsentreprenör, vd för utbildnings- och matchningsföretaget AlphaCE

Maria Mattsson Mähl

”Alla har en plats på arbetsmarknaden"

Bakgrund: Grundare av AlphaCE. Blev vd redan vid 23 års ålder och har sedan dess haft ledande positioner i flera stora företag. Den röda tråden i hennes liv har varit entreprenörskap, arbetsmarknad och samhällsengagemang.

Pratar om: 

Integration: om fördelar och utmaningar med mångfald i samhället och i arbetslivet samt hur vi kan skapa broar mellan olika grupper av individer.

Arbetsmarknad: Vikten av att ha ett arbete och känna sig delaktig på arbetsmarknaden, skillnaden mellan att leva på bidrag och att ha en lön samt vikten av att ha en social gemenskap och känna tillhörighet till ett yrke, en bransch eller en arbetsplats.

Psykisk ohälsa: vi talar för lite om psykisk ohälsa och det ”icke perfekta livet”, vilket påverkar såväl det offentliga samtalet som den enskilda individen.

Kompetensförsörjning: Hur skapar vi olika former av lärande för olika faser i livet och hur säkerställer vi att vi får nyfikna samhällsmedborgare som är källkritiska och vetgiriga.

(Foto: David Roos)