Grundare A Million minds Grundare, Ordförande Örebros kommunfullmäktige.

Madeleine Opira

"Stigmatiseringen av miljonprogrammens barn”

Bakgrund: Madeleine har en examen i juridik och har mångårig erfarenhet av arbete med jämlika förutsättningar i utsatta områden. Grundare av A Million Minds som jobbar för att förbättra förutsättningarna för unga i förorten och för att förorten ska få en mer nyanserad bild i media. 

Pratar om: Hur barn från miljonprogrammen i Sverige faller offer för stigmatisering. Det finns brist på föräldrastöd, brist på förebilder att se upp till, diskriminering, en känsla av att inte riktigt höra till och en brist på politiskt engagemang i dessa områden. 

Strävan: Att skapa ett samhälle där individens förutsättningar inte är beroende av var du bor eller var du kommer ifrån. A Million Minds arbetar aktivt för att stärka barn och ungdomar, få dem att tro på sin framtid, ge dem en känsla av delaktighet och se deras möjligheter att göra skillnad.

(Bild från Operation1325)