Författare, skribent, adjunkt

Lilian O Montmar

"Om vikten av civilkurage"

Pratar om: Nationalism, populism, människosyn, diskriminering, utanförskap. Vad gör nedsättande kommentarer, negativa bedömningar och hat-yttringar med en persons självkänsla och människovärde? 

Nationalismen återkommer och även tankemönstren. Förtryck, förföljelse och klassificering av människor pågår med oförminskad styrka. Det handlar om att våga ha civilkurage. Historien visar vart vägen leder om var och en av oss vänjer sig vid att instinktivt göra en kostnads- och nyttokalkyl. 

Se mer: Boken De värnlösa.

Se mer: Från Bokmässan.