Docent i historia

Lena Berggren

"Varför ska vi egentligen ha demokrati?"

Bakgrund: Berggren är prisbelönt universitetslärare och uppskattad folkbildare som bland annat jobbat med teater och i serieformat. Hennes forskning har behandlat antisemitism, rasism och fascism men hon har även arbetat länge med demokratifrågor ur ett idéhistoriskt perspektiv.

Pratar om: Vad demokrati egentligen är bortom floskler och fina slagord, hur demokratin har vuxit fram historiskt och hur dagens hot mot demokratin ser ut.

Budskap: Demokrati på djupet är absolut nödvändigt för att vi ska kunna bekämpa rasism, homofobi, sexism och andra typer av fördomar och orättvisor.

Arbetar för: Umeå Universitet.

Bra på: Att skapa förståelse för varför demokratin är viktig att slå vakt om - varje dag.

(Egen bild)