gruppledare riksdagen socialdemokraterna, ledamot i kulturutskottet

Lawen Redar

"Mänskliga rättigheter som politisk praktik"

Bakgrund:  Stort intresse för MR-relaterade och statsrättsliga frågor. Jur.kand i folkrätt. Riksdagsledamot S.

Pratar om: “De politiska frågorna som står mig närmast om hjärtat är barn- och ungdomsrelaterade frågor, antirasism, justitiefrågor, skatterätt, jämställdhet och utrikespolitik med fokus på folkrätten.” Även folkrätt och statsrätt, från idé till lagstiftning. Den svenska demokratins grundläggande principer.

(Egen bild)