historiker, Bitr. riksbibliotekarie vid Kungliga biblioteket

Lars Ilshammar

"Medborgarna, demokratin och det nya offentliga rummet"

Bakgrund: Historiker, IT-debattör och journalist. Numera biträdande riksbibliotekarie vid Kungliga biblioteket.

Pratar om: Demokratins historia. Demokrati och yttrandefrihet. Demokrati och teknik - Internet som demokratisk scen. Kan tekniken hjälpa demokratin?

Bra på: Att skapa förståelse för sammanhanget mellan teknik, demokrati och yttrandefrihet.

(Bild från Historiska Media)