Moomsteatern, SV

Kjell Stjernholm

"Delaktighet för alla"

Bakgrund: Grundare av Moomsteatern och verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan. Malmö: Vice ordförande Sociala Resursnämnden, ledamot Folkhälsorådet. Region Skåne: ledamot Habilitering & hjälpmedelsnämnden. Nationellt: ledamot Jämställdhetskommitten.

Pratar om: Delaktighet för alla, fokus på personer med funktionsnedsättning.

(Bild från Natur & Kultur)