Mediaforskare, demokratiaktivist

Kajsa Klein

"#jagärhär"

Bakgrund: Forskare och aktivist i frågor kring gränsöverskridande demokrati, bland annat i samarbete med openDemocracy. Engagerad i #jagärhär.

Att prata om: Utifrån #jagärhär och det näthat hon själv drabbats av kan hon berätta om hatets mekanismer och hur en skyddar sig. Vidare om Internet och demokrati, EU och demokratin. Påverkanskampanjer och motståndsstrategier

Bra på: Att skapa konkret och emotionell förståelse för näthatets följder.

(Egen bild)