Författare och utbildare

Julie Lindahl

"Det finns bara ett vi"

Bakgrund: Författare och utbildare som har forskat och skrivit om sina morföräldrar som tillhörde SS i det ockuperade Polen under andra världskriget och som flydde till Brasilien efter kriget där hon är född. Boken The Pendulum publiceras av Norstedts på svenska januari 2019.

Pratar om: Berättar en historia om två människor, hennes morföräldrar, som övergav demokrati och aktivt arbetade för ett samhälle ordnat enligt ras. Vad är det som drev dem till detta? Vilka konsekvenser hade det för dem själva och människor omkring dem, inklusive familjen, både på 30 talet, under kriget och efter kriget, genom generationer? Kopplingen till nutiden och idag genomsyrar hela presentationen. 

Budskap: Vikten av att söka sanningen och att ställa frågor även om omgivningen inte vill det. Att alltid stå upp för humana värderingar och tro på medmänniskors vilja till samarbete kring dessa.

(Foto: Robin Lubbock)