politisk aktivist, tid. vice ordförande Vänsterpartiet

Johan Lönnroth

"Hur bygga demokratiska motmakter till den globala kapitalmakten?"

Bakgrund: Före detta vice partiordförande och ekonomiusk talesperson för Vänsterpartiet. Fil lic i matematik och docent i nationalekonomi. Författare till boken Den Tredje Vänstern.

Pratar om:  Vikten av att bygga demokrati lokalt på arbetsplatser och i bostadsområden. Men också demokrati över nationsgränser (har föreläst om detta vid masterkurs om globalisering ordnad av Global Studies i Göteborg).

(Foto: Johan Wingborg)