klimatpolitiska rådet, stockholms universitet

Johan Kuylenstierna

"Från domedag till utveckling"

Bakgrund: Vice ordförande i det klimatpolitiska rådet. Han arbetar också vid Stockholms universitet som adjungerad professor inom internationella vattenresursfrågor och är från 14 maj föreståndare för universitetets forskningsstation Navarino Enviromental Observatory i Grekland.

Pratar om: Hur kan omställningen till det fosilfria samhället bidra till ökad hållbarhet och nya utvecklingsmöjligheter. Förslag på föreläsning: Den nya klimatekonomin.

(Foto: Sveriges Radio)