Professor i journalistik & politisk kommunikation vid Göteborgs Universitet

Jesper Strömbäck

"Politikens medialisering"

Bakgrund: Professor i journalistik och politisk kommunikation på Göteborgs universitet. Forskar om mediernas bevakning av politik och samhälle och politikens medialisering.

Pratar om: Medier och demokrati, demokratins värderingsmässiga grundvalar. De förändrade medielandskapen – demokratins klimatfråga.

(Egen bild)