Författare, vetenskapsjournalist och historiker

Henrik Arnstad

"Så funkar demokrati, egentligen."

Bakgrund: Historiker och populärvetenskaplig författare

Pratar om: Rasism, fascism, nazism och modern historia. Demokratins kris — om vår antidemokratiska tidsålder.

Bra på: Att beskriva och förstå antidemokratiska rörelsers drivkrafter