Nationalekonom, rådgivare

Hanna Armelius

"Ekonomisk politik och varför den är så viktig"

Bakgrund: Filosofie doktor nationalekonomi, rådgivare Riksbanken.

Pratar om: Kryptovalutor och blockchain-teknologi.

Frågar: Utgör dessa nya teknologier hot eller möjligheter för samhällsordningen och demokratin?

Pratar också om: Hur ökande inkomstklyftor leder till ökat utanförskap och till slut populism. Vad händer när inkomstojämlikheten ökar? Vad betyder sociala skyddsnät?

Arbetar för: Finansdepartementet.

Bra på: Hur ekonomi, teknologi och samhälle hänger samman.

(Bild från Umeå Universitet)