Nationell samordnare ActionAid, författare

Hana Al-Khamri

"Från niqab till frihet"

Bakgrund: Jemenit-svensk uppvuxen i Saudiarabien.

Pratar om: Att leva som kvinna i Saudiarabiens könsapartheid

Budskap: ”Prata med mig, inte om mig”

Arbetar för: Actionaid.

Bra på: Att skapa förståelse för könssegrationens följder

(Bild från Natur & Kultur)