Historiker och författare, tidigare diplomat

Gunnar Wetterberg

"Från skärselden till välfärdskommunen"

Bakgrund: Finansdepartementet, Svenska Kommunförbundet och Saco. Skrivit böcker om Axel Oxenstierna, Riksbanken och Skånes historia m m. Medverkar i panelen i Fråga Lund.

Pratar om: Den svenska demokratins rötter och framväxt, med tonvikt på hur det lokala självstyret vuxit fram och vilken betydelse det haft för folkrörelser och det breda medborgerliga deltagandet. Från skärselden till välfärdskommunen – den lokala självstyrelsen, ryggraden i svensk demokrati.

(Foto: Johannes Jansson / norden.org)