Biskop i Svenska kyrkan, Stockholms stift

Eva Brunne

"Gör inte skillnad på människor"

Pratar om: Att motverka isärdragning, medverka till människovärde och värdighet, religionsfrihet och religionens roll för gemenskap mellan människor.

Arbetar för: Svenska kyrkan.

Bra på: Att visa hur religionsdialog talar om demokrati.

(Egen bild)