författare, föreläsare och socialarbetare

Emerich Roth

"EXIT"

Bakgrund: Emerich Roth – född i forna Tjeckoslovakien - kom till Sverige 1950 efter att ha överlevt förintelsen. Han har, efter utbildning till socialarbetare och terapeut, arbetat 30 år inom social- och kriminalvården bl a som chef för ett behandlingshem för ungdomar med missbruksproblem. Efter pensioneringen har han föreläst, främst i skolor för elever och lärare men även för föräldrar och andra vuxna i syfte att motverka hat, våld och främlingsfientlighet samt ge kunskaper om händelser och egna upplevelser under andra världskriget. Han är en av initiativtagarna till Föreningen Förintelsens Överlevande.

Pratar om: Sedan 1992 har Emerich Roth föreläst i skolor runt om i Sverige. Föreläsningar och samtal på över 1600 skolor har lämnat starka avtryck. Emerich har under åren fått tusentals brev, där elever han mött öppnar sig och berättar om sina reaktioner, redogör för sina egna liv och erfarenheter av bl.a. våld och mobbning. Ofta föreläser Emerich tillsammans med före detta så kallade nazister/rasister som utgör en värdefull insats i kampen att vända hat och våld till tolerans och medmänsklighet. Emerich Roth var grundare till EXIT – en organisation inom Fryshuset som ger stöd åt destruktiva och våldsamma ungdomar att bryta upp från gäng och kriminalitet. 

Budskap: “De flesta bland de utslagna ungdomarna upplever det som fruktansvärt jobbigt att ständigt vara fyllda av hat och bli hatade av andra. Innerst inne önskar de flesta att möta någon, som förstår vad det egentligen handlar om, någon som hjälper dom att bli den människa dom innerst inne vill vara. Detta är sanningar jag erfarit i möten med ungdomar som hoppat av från olika destruktiva gäng.“

(Foto: Jan Nordström)