Läsrörelsen, Dyslexikampanjen

Elisabeth Reslegård

"Rätten till språket"

Bakgrund: Engagerad i kultur- och samhällsfrågor, bland annat som kampanj- och projektledare för de landsomfattande folkbildningskampanjerna Dyslexikampanjen, Psyke-kampanjen, Läsrörelsen och Lär för Livet.

Pratar om: Tillgången till ett språk. Allas lika värde oavsett bakgrund och funktionsnedsättning.

(Foto: Denny Lorentzen)