Vesna Prekopic

LEDARSKRIBENT DAGENS ARENA, TIDIGARE REKTOR RINKEBY-KISTA, förläggare

#vimåsteprata – Vesna Prekopic

"Jakten på den jämlika skolan"


 

Bakgrund: Har jobbat inom skolans värld sedan år 2000, som gymnasielärare, arbetslagsledare, projektledare och utvecklingsledare på utbildningsförvaltningen samt som biträdande rektor och rektor. Startade hon upp en ny grundskola i Husby/Kista för Fryshuset och var rektor där under det första läsåret. Utbildad och verksam journalist som debatterar gärna skolfrågor.

Pratar om: Segregation i allmänhet, skolsegregation i synnerhet. Grunden till ett jämlikt samhälle är en jämlik skola. Segregationen försvagar demokratin.

Budskap: ”Det börjar i skolan.”
(Egen bild)

Mer om Vesna

 

Demokratinkel square