Tove Samzelius

FORSKARSTUDENT

 #vimåsteprata – Tove Samzelius

"Att leva i ekonomisk utsatthet"


 

Bakgrund: Doktorand i socialt arbete, Malmö högskola. Tematisk rådgivare, Rädda barnen.

Pratar om: Barns upplevelser av fattigdom. Hur påverkar det ett barn att växa upp i ett hem som har det ekonomiskt tufft? Och hur påverkar det barns sociala möjligheter och delaktighet?

Bra på: Workshop / föreläsning om föräldrars organisering och deras kraft och makt i samhället.
(Bild från bristolwoman.wordpress.com) 

Mer om Tove


 

Demokratinkel square