Pierre Schori

SVENSK DIPLOMAT OCH POLITIKER

#vimåsteprata – Pierre Schori

"Demokrati i Sverige och världen"


 

Bakgrund: Pierre Schori är en av Sveriges mest kända politiker och diplomater. Tidigare minister och med lång erfarenhet som FN-ambassadör och FN-sändebud. Han är också debattör, talare och författare till flera böcker med politiska ämnen.

Pratar om: Hans långa tjänstgöring som politiker och diplomat har givit honom en enorm erfarenhet av såväl diplomatins som politikens vardag, både den svenska och den internationella, sedd inifrån.
(Bild från Wikipedia) 

Mer om Pierre