Per-Inge Lidén

STYRELSEORDFÖRANDE BILDA

#vimåsteprata –Per-Inge Lidén

"Viktigast i livet är kärleken men också det svåraste"


 

Bakgrund: Efter 25 år som pastor i nuvarande Equmeniakyrkan och fem år som kommunalråd i Karlstads kommun utökar han nu sitt arbetsfält med folkbildningsfrågor.

Pratar om: Ett samhälle där kulturen och människors möten står i centrum och där vi kan leva gott också om 500 år. Då behöver vi en grön energiomställning, kollektiva transporter, en stadsplanering med människan i centrum och massor av kultur, musik, konst och bra religion i den goda gröna staden.

Budskap: Tron på vårt demokratiska system där människor från olika bakgrunder kan engagera sig politiskt. 
(Foto: Robert Halvarsson

Mer om Per–Inge