Monika Olin Wikman

JURIST, SKRIBENT I SAMHÄLLSFRÅGOR, ERFARENHET AV STATLIG OCH KOMMUNAL VERKSAMHET

#vimåsteprata –  Monika Olin Wikman

"Det offentliga samtalets roll och folkbildningens betydelse."


 

Bakgrund: Debuterade som författare vid 75 års ålder. Driver äldrefrågor och vill inspirera äldre att fatta pennan.

Pratar om: Folkbildningens roll. Betydelsen av de offentliga institutionernas etik och oväld. Hur ska vi orientera oss i ett nytt medielandskap ? Det offentliga samtalets roll och folkbildningens betydelse. Dessutom samtal om äldre och deras roll i samhället.
(Egen bild) 

Mer om Monika