Monica Widman Lundmark

FÖRBUNDSSEKRETERARE ABF

#vimåsteprata – Monica Widman Lundmark

"Rätten och skyldigheten att rösta"


 

Bakgrund: Kommunalråd Skellefteå, Ordförande ABF och Studieförbunden i samverkan.

Pratar om: Hot mot demokratin, folkbildning, folkrörelser och demokrati. Rätten och skyldigheten att rösta. Om folkbildningens roll i mottagandet av nyanlända.
(Bild från Studieförbunden) 

Mer av Monika