Lena Posner-Körösi

DEMOKRATIAMBASSADÖR 

#vimåsteprata – Per Ödling

“Amanah!”


 

Leg psykolog, med inriktning på marknad och kommunikation.

Under 16 år ordförande för Judiska Centralrådet.

Startat och är ordförande för nybildade Paideia judiska folkhögskola, som samarbetar med Kista muslimska folkhögskolan. 

Startat och är ordförande för Amanah – en nybildad förening i Malmö där rabbin och imam är ute tillsammans i skolor och i samhället för att utbilda och bygga tillit mellan judar och muslimer.

Kan prata om minoriteter, såväl de nationella som religiösa och andra minoriteter i förhållande till majoritetssamhället.

Reser gärna dit jag blir inbjuden – allt avhängigt av tid i förhållande till övriga åtaganden.