Lawen Redar

GRUPPLEDARE RIKSDAGEN SOCIALDEMOKRATERNA, LEDAMOT I KULTURUTSKOTTET

#vimåsteprata – Lawen Redar

"Mänskliga rättigheter som politisk praktik"


 

Bakgrund:  Stort intresse för MR-relaterade och statsrättsliga frågor. Jur.kand i folkrätt. Riksdagsledamot S.

Pratar om: “De politiska frågorna som står mig närmast om hjärtat är barn- och ungdomsrelaterade frågor, antirasism, justitiefrågor, skatterätt, jämställdhet och utrikespolitik med fokus på folkrätten.” Även folkrätt och statsrätt, från idé till lagstiftning. Den svenska demokratins grundläggande principer.
(Egen bild) 

Mer om Lawen

 

lika rättigheternkel square