Lars Trägårdh

HISTORIKER, PROFESSOR VID ERSTA-SKÖNDAL

#vimåsteprata – Lars Trägårdh

"Det svenska samhällskontraktet"


 

Bakgrund: Lars Trägårdh är historiker och har sedan 1970 mest varit bosatt i USA. Han doktorerade i historia vid UC Berkeley med en avhandling om folk-begreppet i svensk och tysk politisk kultur. Han har arbetat som historieprofessor vid Barnard College, Columbia University där han undervisade och forskade om modern svensk och tysk historia.

Pratar om: Den sociala tillitens villkor och historiska rötter i Sverige. Det svenska samhällskontraktet och den svenska nationella identiteten i en tid av ökad migration och mångfald. Han leder också ett forskningsprojekt kring filantropi och demokrati.
(Bild från Göteborgsposten) 

Mer om Lars