Kristina Wicksell

FÖRELÄSARE OCH KOMMUNIKATÖR PÅ MAKE EQUAL

#vimåsteprata – Kristina Wicksell

"Samhällsförändrande organisering och opinionsbildning"


 

Bakgrund: Föreläsare och kommunikatör på stiftelsen Make Equal. Stora kunskaper om demokrati- och jämlikhetsfrågor både genom universitetsstudier i mänskliga rättigheter och statsvetenskap samt genom erfarenheter av praktiskt arbete: föreläsningar, kampanjer och pedagogiska projekt.

Pratar om: Inspiration och metoder för att i ett snabbt informationssamhälle skapa engagemang och folkbildning kring politiska frågor såsom feminism, antirasism och jämlikhet. Kan även hålla i föreläsningar och workshops om yttrandefrihet och civilkurage samt om metoder för jämlika och inkluderande verksamheter.

Plats: Kan resa i hela Sverige, men har bas i Stockholm och extra stark koppling till norra Hälsingland samt Umeå.

(Egen bild) 

Mer om Kristina