Jörgen Hammarin

Vice ordf abf

#vimåsteprata – Jörgen Hammarin

"Vi måste GÖRA demokrati!"


 

Bakgrund: Skåning i förskingringen, nu bosatt utanför Ludvika i södra Dalarna. Engagerad inom folkbildning och folkrörelsearbete, bland annat som förtroendevald inom inom ABF och Brunnsviks folkhögskola. Vice ordförande i Arbetarnas Bildningsförbund.

Pratar om: Hoten mot demokratin, demokratisyner, folkbildning, folkrörelser och demokrati. Praktisk demokratiarbete.
(Egen bild)

Mer om Jörgen