Johan Söderman

DOCENT I MUSIKPEDAGOGIK

#vimåsteprata – Johan Söderman

"Disputerad på hiphop since 2007"


 

Bakgrund: Verksam inom barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. Forskningsintressen berör samhälleliga, pedagogiska, estetiska/musikaliska och kulturella implikationer på barn och ungdomskultur, sociala rörelser, civilsamhälle, vuxnas lärande och folkbildning.

Pratar om: Disputerade på hiphopmusik 2007 och pratar om den globala hiphopkulturen. Ofta inom folkbildningen. Pratar även om lobbyism och sociala rörelser på nätet.
(Bild från www.mrmusik.nu) 

Mer om Johan