Jesper Strömbäck

PROFESSOR I JOURNALISTIK & POLITISK KOMMUNIKATION VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

#vimåsteprata – Kjell Stjernholm

"Politikens medialisering"


 

Bakgrund: Professor i journalistik och politisk kommunikation på Göteborgs universitet. Forskar om mediernas bevakning av politik och samhälle och politikens medialisering.

Pratar om: Medier och demokrati, demokratins värderingsmässiga grundvalar. De förändrade medielandskapen – demokratins klimatfråga.
(Egen bild) 

Mer om Jesper

 

Demokratinkel square