Inger Jägerhorn

JOURNALIST, TIDIGARE LEDARSKRIBENT & UTRIKESCHEF PÅ DN

#vimåsteprata –Inger Jägerhorn

"Vi och dom"


 

Bakgrund: Journalist på Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter. Har haft poster som informationschef vid Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Sedan tio år senior advisor vid oberoende tankesmedjan Global utmaning med inriktning på klimat, EU och stadsplanering.

Pratar om: Demokratin och EU. Demokratin i framtiden. ”Vi- och dom-perspektivet”.(Egen bild) 

Mer om Inger