Helena Lindholm

PROFESSOR I FREDS- OCH UTVECKLINGSFORSKNING, GÖTEBORGS UNIVERSITET, ORDFÖRANDE EXPERTGRUPPEN FÖR BISTÅNDSANALYS

#vimåsteprata –Helena Lindholm

"Orsaker till flykt"


 

Bakgrund: Professor i freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet. Fokus på  Mellanöstern och särskilt Palestinakonflikten samt migration och flyktingsituationer. Även Syrienkriget, frågor som rör vattenbrist i regionen, samt komplexa internationella konflikter, inkludering av nyanlända i högre utbildning samt flyktingars tillgång till hälsa. 

Pratar om: Migration, om orsaker till flykt, internationella krig och väpnade konflikter och hur det påverkar oss alla globalt samt om sårbara gruppers utsatthet i nya samhällen, om exil och identitet. Föreläser om Palestinakonflikten, Syrienkriget samt om mänskliga rättigheter i ett globalt perspektiv. Vidare om hur bristen på demokrati kan vara en orsak till flykt. Inskränkningar i demokrati och mänskliga rättigheter.

Bra på: Att visa samband mellan globalisering, krig och flykt
(Foto: Johan Wingborg) 

Mer om Helena

 

nkel square