Hana Al-Khamri

FOLKE BERNADOTTE-AKADEMIEN, FÖRFATTARE

Hana Al-Khamri – demokratitalare

"Från niqab till frihet"


 

Bakgrund: Jemenit-svensk uppvuxen i Saudiarabien.

Pratar om: Att leva som kvinna i Saudiarabiens könsapartheid.

Budskap: ”Prata med mig, inte om mig.”

Arbetar för: Folke Bernadotte-akademien.

Bra på: Att skapa förståelse för könssegrationens följder.
(Bild från Natur & Kultur)